OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Bivalirudinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Angiox
Bivalirudinum
100127364
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 250 mg
B01AE06
Biwalirudyna Accord
Bivalirudinum
100332510
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 250 mg
B01AE06
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.