OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


19 według nazwy międzynarodowej Budesonidum---Formoteroli-fumaras-dihydricus

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Airbufo Forspiro
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100389561
proszek do inhalacji, podzielony (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
BiResp Spiromax
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100322887
proszek do inhalacji 160 mcg + 4,5 mcg
R03AK07
BiResp Spiromax
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100322893
proszek do inhalacji 320 mcg + 9 mcg
R03AK07
Budesonide/Formoterol Teva
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100332621
proszek do inhalacji 160 mcg + 4,5 mcg
R03AK07
Budesonide/Formoterol Teva
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100332638
proszek do inhalacji 320 mcg + 9 mcg
R03AK07
Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100332644
proszek do inhalacji 160 mcg + 4,5 mcg
R03AK07
Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100332650
proszek do inhalacji 320 mcg + 9 mcg
R03AK07
Bufar Easyhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100315717
proszek do inhalacji (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Bufar Easyhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100315730
proszek do inhalacji (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Bufar Easyhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100342588
(80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
Bufomix Easyhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100315657
proszek do inhalacji (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Bufomix Easyhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100315692
proszek do inhalacji (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Bufomix Easyhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100342565
proszek do inhalacji (80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Symbicort
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100367750
aerozol inhalacyjny, zawiesina (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Symbicort Turbuhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100249392
proszek do inhalacji (80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Symbicort Turbuhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100249452
proszek do inhalacji (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Symbicort Turbuhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100249469
proszek do inhalacji (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Vylaer Spiromax
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100332667
proszek do inhalacji 160 mcg + 4,5 mcg
R03AK07
Vylaer Spiromax
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100332680
proszek do inhalacji 320 mcg + 9 mcg
R03AK07
Wyświetliłem 19 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.