OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


13 według nazwy międzynarodowej Bupivacaini-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bupivacaine Accord
Bupivacaini hydrochloridum
100328507
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N01BB51
Bupivacaine Claris
Bupivacaini hydrochloridum
100231831
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N01BB01
Bupivacaine Grindeks
Bupivacaini hydrochloridum
100305877
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N01BB01
Bupivacaine Spinal Grindeks
Bupivacaini hydrochloridum
100340253
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N01BB01
Bupivacaine WZF Spinal 0,5% Heavy
Bupivacaini hydrochloridum
100101287
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N01BB01
Levobupivacaine Kabi
Levobupivacaini hydrochloridum
100327011
roztwór do infuzji 0,625 mg/ml
N01BB10
Levobupivacaine Kabi
Levobupivacaini hydrochloridum
100327028
roztwór do infuzji 1,25 mg/ml
N01BB10
Levobupivacaine Kabi
Levobupivacaini hydrochloridum
100327034
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 2,5 mg/ml
N01BB10
Levobupivacaine Kabi
Levobupivacaini hydrochloridum
100327040
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 5 mg/ml
N01BB10
Levobupivacaine Kabi
Levobupivacaini hydrochloridum
100327057
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 7,5 mg/ml
N01BB10
Marcaine - Adrenaline 0,5%
Bupivacaini hydrochloridum + Epinephrinum
100040887
roztwór do wstrzykiwań (5 mg + 0,005 mg)/ml
N01BB51
Marcaine Spinal 0,5% Heavy
Bupivacaini hydrochloridum
100040918
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N01BB01
Marcaine Spinal 0,5% Heavy
Bupivacaini hydrochloridum
100257090
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N01BB01
Wyświetliłem 13 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.