OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Buprenorphini-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bunorfin
Buprenorphini hydrochloridum
100239502
tabletki podjęzykowe 2 mg
N02AE01
Bunorfin
Buprenorphini hydrochloridum
100239519
tabletki podjęzykowe 8 mg
N02AE01
Suboxone
Buprenorphini hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100139456
tabletki podjęzykowe 8 mg + 2 mg
N07BC51
Suboxone
Buprenorphini hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100174978
tabletki podjęzykowe 2 mg + 0,5 mg
N07BC51
Suboxone
Buprenorphini hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100388768
tabletki podjęzykowe 16 mg + 4 mg
N07BC51
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.