OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Buprenorphini-hydrochloridum---Naloxoni-hydrochl

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Suboxone
Buprenorphini hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100139456
tabletki podjęzykowe 8 mg + 2 mg
N07BC51
Suboxone
Buprenorphini hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100174978
tabletki podjęzykowe 2 mg + 0,5 mg
N07BC51
Suboxone
Buprenorphini hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100388768
tabletki podjęzykowe 16 mg + 4 mg
N07BC51
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.