OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy międzynarodowej Busulfanum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Busilvex
Busulfanum
100126531
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml
L01AB01
Busulfan Accord
Busulfanum
100340632
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml
L01AB01
Busulfan Fresenius Kabi
Busulfanum
100327206
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml
L01AB01
Myleran
Busulfanum
100045175
tabletki powlekane 2 mg
L01AB01
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.