OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Calcii-carbonas---Magnesii-carbonas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dolomit VIS
Calcii carbonas + Magnesii carbonas
100020123
tabletki 108 mg Ca2+ + 64 mg Mg2+
A12AX
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Dolomit VIS

Calcii carbonas + Magnesii carbonas
A12AX Minerały - preparaty wapnia w połączeniach
tabletki 108 mg Ca2+ + 64 mg Mg2+
- rej. 01857

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 19188
OTC bez recepty
05909990185726
60 tabl.
ID: 34664
OTC bez recepty
05909990185733
100 tabl.
ID: 3326
OTC bez recepty
05909990185719
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.