OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Calcii-polistyreni-sulfonas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Calcium Resonium
Calcii polistyreni sulfonas
100012388
proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej 1,2 g Ca2+/15 g
V03AE01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Calcium Resonium

Calcii polistyreni sulfonas
V03AE01 Leki stosowane w hiperkalemii
proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej 1,2 g Ca2+/15 g
- rej. 03762

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 300 g
ID: 43246
Lz lecznictwo zamknięte
05909990376216
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.