OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


70 według nazwy międzynarodowej Candesartanum-cilexetili

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amlopres
Candesartanum cilexetili + Amlodipinum
100342513
kapsułki twarde 8 mg + 5 mg
C09DB07
Amlopres
Candesartanum cilexetili + Amlodipinum
100346497
kapsułki twarde 8 mg + 10 mg
C09DB07
Amlopres
Candesartanum cilexetili + Amlodipinum
100346505
kapsułki twarde 16 mg + 5 mg
C09DB07
Amlopres
Candesartanum cilexetili + Amlodipinum
100346511
kapsułki twarde 16 mg + 10 mg
C09DB07
Atacand
Candesartanum cilexetili
100088061
tabletki 8 mg
C09CA06
Atacand
Candesartanum cilexetili
100088078
tabletki 16 mg
C09CA06
Atacand
Candesartanum cilexetili
100255040
tabletki 16 mg
C09CA06
Atacand
Candesartanum cilexetili
100283503
tabletki 16 mg
C09CA06
Camlocor
Candesartanum cilexetili + Amlodipinum
100379723
tabletki 16 mg + 5 mg
C09DB07
Camlocor
Candesartanum cilexetili + Amlodipinum
100379730
tabletki 8 mg + 5 mg
C09DB07
Candepres
Candesartanum cilexetili
100217995
tabletki 8 mg
C09CA06
Candepres
Candesartanum cilexetili
100218010
tabletki 16 mg
C09CA06
Candepres
Candesartanum cilexetili
100218032
tabletki 32 mg
C09CA06
Candepres
Candesartanum cilexetili
100412337
tabletki 16 mg
C09CA06
Candepres HCT
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100231920
tabletki 8 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candepres HCT
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100231989
tabletki 16 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candepres HCT
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100298730
tabletki 32 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candepres HCT
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100298746
tabletki 32 mg + 25 mg
C09DA06
Canderox
Candesartanum cilexetili
100142642
tabletki 4 mg
C09CA06
Canderox
Candesartanum cilexetili
100143305
tabletki 8 mg
C09CA06
Canderox
Candesartanum cilexetili
100147160
tabletki 16 mg
C09CA06
Canderox
Candesartanum cilexetili
100149621
tabletki 32 mg
C09CA06
Canderox HCTZ
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100150297
tabletki 8 mg + 12,5 mg
C09DA06
Canderox HCTZ
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100291046
tabletki 16 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candesartan + HCT Genoptim
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100325992
tabletki 8 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candesartan + HCT Genoptim
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100326000
tabletki 16 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100361692
tabletki 8 mg + 12.5 mg
C09DA06
Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100361700
tabletki 16 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100341376
tabletki 8 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100341382
tabletki 16 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candesartan Genoptim
Candesartanum cilexetili
100372075
tabletki 8 mg
C09CA06
Candesartan Genoptim
Candesartanum cilexetili
100372081
tabletki 16 mg
C09CA06
Candesartan HCT Swyssi
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100344133
tabletki 8 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candesartan HCT Swyssi
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100344140
tabletki 16 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candesartan HCT Tiefenbacher
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100292175
tabletki 8 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candesartan HCT Tiefenbacher
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100292181
tabletki 16 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candesartan HCT Tiefenbacher
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100292198
tabletki 32 mg + 12,5 mg
C09DA06
Candesartan HCT Tiefenbacher
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100292206
tabletki 32 mg + 25 mg
C09DA06
Candezek Combi
Candesartanum cilexetili + Amlodipinum
100346451
kapsułki twarde 8 mg + 5 mg
C09DB07
Candezek Combi
Candesartanum cilexetili + Amlodipinum
100346468
kapsułki twarde 8 mg + 10 mg
C09DB07
Candezek Combi
Candesartanum cilexetili + Amlodipinum
100346474
kapsułki twarde 16 mg + 5 mg
C09DB07
Candezek Combi
Candesartanum cilexetili + Amlodipinum
100346480
kapsułki twarde 16 mg + 10 mg
C09DB07
Caramlo
Candesartanum cilexetili + Amlodipinum
100326425
tabletki 8 mg + 5 mg
C09DB07
Caramlo
Candesartanum cilexetili + Amlodipinum
100326431
tabletki 16 mg + 10 mg
C09DB07
Carzap
Candesartanum cilexetili
100082012
tabletki 8 mg
C09CA06
Carzap
Candesartanum cilexetili
100090974
tabletki 16 mg
C09CA06
Carzap
Candesartanum cilexetili
100110895
tabletki 32 mg
C09CA06
Carzap HCT
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100100916
tabletki 8 mg + 12,5 mg
C09DA06
Carzap HCT
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100220075
tabletki 16 mg + 12,5 mg
C09DA06
Carzap HCT
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100297511
tabletki 32 mg + 12,5 mg
C09DA06
Carzap HCT
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100297528
tabletki 32 mg + 25 mg
C09DA06
Kandesar
Candesartanum cilexetili
100276153
tabletki 8 mg
C09CA06
Kandesar
Candesartanum cilexetili
100276160
tabletki 16 mg
C09CA06
Kangen
Candesartanum cilexetili
100289061
tabletki 8 mg
C09CA06
Kangen
Candesartanum cilexetili
100289078
tabletki 16 mg
C09CA06
Karbicombi
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100247306
tabletki 8 mg + 12,5 mg
C09DA06
Karbicombi
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100247329
tabletki 16 mg + 12,5 mg
C09DA06
Karbicombi
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100247335
tabletki 32 mg + 12,5 mg
C09DA06
Karbicombi
Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
100247387
tabletki 32 mg + 25 mg
C09DA06
Karbis
Candesartanum cilexetili
100054145
tabletki 32 mg
C09CA06
Karbis
Candesartanum cilexetili
100224794
tabletki 8 mg
C09CA06
Karbis
Candesartanum cilexetili
100224802
tabletki 16 mg
C09CA06
Karbis
Candesartanum cilexetili
100413727
tabletki 8 mg
C09CA06
Karbis
Candesartanum cilexetili
100413733
tabletki 16 mg
C09CA06
Karbis
Candesartanum cilexetili
100413756
tabletki 32 mg
C09CA06
Karbis
Candesartanum cilexetili
100413868
tabletki 8 mg
C09CA06
Karbis
Candesartanum cilexetili
100415376
tabletki 16 mg
C09CA06
Karbis
Candesartanum cilexetili
100416559
tabletki 32 mg
Ranacand
Candesartanum cilexetili
100232115
tabletki 8 mg
C09CA06
Ranacand
Candesartanum cilexetili
100232138
tabletki 16 mg
C09CA06
Wyświetliłem 70 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.