OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy międzynarodowej Carteololi-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Arteoptic
Carteololi hydrochloridum
100080065
krople do oczu 20 mg/ml
S01ED05
Arteoptic
Carteololi hydrochloridum
100271983
krople do oczu 20 mg/ml
Carteol LP 2%
Carteololi hydrochloridum
100145445
krople do oczu o przedłużonym uwalnianiu 20 mg/ml
S01ED05
Carteol LP 2%
Carteololi hydrochloridum
100333431
krople do oczu o przedłużonym uwalnianiu 20 mg/ml
S01ED05
Carteol LP 2%
Carteololi hydrochloridum
100409186
krople do oczu o przedłużonym uwalnianiu 20 mg/ml
S01ED05
Carteol LP 2%
Carteololi hydrochloridum
100417234
krople do oczu o przedłużonym uwalnianiu 20 mg/ml
S01ED05
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.