OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Catridecacogum-alfa--Rekombinowany-czynnik-krzep

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
NovoThirteen
Catridecacogum alfa. Rekombinowany czynnik krzepnięcia XIII.
100288050
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2500 j.m.
B02BD11
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

NovoThirteen

Catridecacogum alfa. Rekombinowany czynnik krzepnięcia XIII.
B02BD11 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2500 j.m.
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 łącznik fiolki
ID: 80120
Rpz recepty specjalne
05909991016661
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.