OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Cetirizini-dihydrochloridum---Pseudoephedrini-hy

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Cirrus
Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum
100375895
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg + 120 mg
R01BA52
Cirrus Duo
Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum
100118460
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg + 120 mg
R01BA52
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.