OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy międzynarodowej Cobicistatum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Evotaz
Atazanavirum + Cobicistatum
100345078
tabletki powlekane 300 mg + 150 mg
J05AR15
Genvoya
Elvitegravirum + Cobicistatum + Emtricitabinum + Tenofoviri alafenamidum
100359198
tabletki powlekane 150 mg + 150 mg + 200 mg + 10 mg
J05AR18
Rezolsta
Darunavirum + Cobicistatum
100332182
tabletki powlekane 800 mg + 150 mg
J05AR14
Stribild
Elvitegravirum + Cobicistatum + Emtricitabinum + Tenofoviri disproxil
100156785
tabletki powlekane 150 mg + 150 mg + 200 mg + 245 mg
J05AR09
Symtuza
Darunavirum + Cobicistatum + Emtricitabinum + Tenofovirum alafenamidum
100395202
tabletki powlekane 800 mg + 150 mg + 200 mg + 10 mg
J05
Tybost
Cobicistatum
100315114
tabletki powlekane 150 mg
V03AX03
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.