OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Crisantaspasum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Erwinase
Crisantaspasum
100335460
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 000 j.m./fiolkę
L01XX02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Erwinase

Crisantaspasum
L01XX02 Leki przeciwnowotworowe - różne
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 000 j.m./fiolkę
- rej. 22588

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol.
ID: 106661
Lz lecznictwo zamknięte
05060146290302
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.