OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy międzynarodowej Cyproteroni-acetas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Androcur
Cyproteroni acetas
100004443
tabletki 50 mg
G03HA01
Cyprest
Ethinylestradiolum + Cyproteroni acetas
100162449
tabletki drażowane 0,035 mg + 2 mg
G03HB01
Cyprodiol
Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum
100078832
tabletki powlekane 2 mg + 0,035 mg
G03HB01
Diane - 35
Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum
100018600
tabletki powlekane 2 mg + 0,035 mg
G03HB01
OC-35
Ethinylestradiolum + Cyproteroni acetas
100175647
tabletki powlekane 2 mg + 0,035 mg
G03HB01
Syndi-35
Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum
100174286
tabletki drażowane 2 mg + 0,035 mg
G03HB01
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.