OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


11 według nazwy międzynarodowej Cytarabinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alexan
Cytarabinum
100003751
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml
L01BC01
Alexan
Cytarabinum
100003774
roztwór do infuzji 50 mg/ml
L01BC01
Cytarabina Accord
Cytarabinum
100327212
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/ml
L01BC01
Cytarabina Accord
Cytarabinum
100384434
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 20 mg/ml
L01BC01
Cytarabine Kabi
Cytarabinum
100289782
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 100 mg/ml
L01BC01
Cytarabine Teva
Cytarabinum
100353451
100 mg/ml
Cytosar
Cytarabinum
100016481
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mg
L01BC01
Cytosar
Cytarabinum
100016498
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mg
L01BC01
Cytosar
Cytarabinum
100016506
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g
L01BC01
DepoCyte
Cytarabinum
100136423
zawiesina do wstrzykiwań 50 mg/5 ml
L01BC01
Vyxeos
Daunorubicini hydrochloridum + Cytarabinum
100410692
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 44 mg + 100 mg
L01XY01
Wyświetliłem 11 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.