OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Czynnik-VIII-krzepniecia-krwi-ludzki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Emoclot
Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki
100113184
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 j.m.
B02BD06
Emoclot
Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki
100113190
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1000 j.m.
B02BD02
Haemate P 1000
Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki + Czynnik von Willebranda
100092341
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1000 j.m. + 2400 j.m./15 ml
B02BD06
Haemate P 250
Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki + Czynnik von Willebranda
100092329
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (250 j.m. + 600 j.m.)/5 ml
B02BD06
Haemate P 500
Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki + Czynnik von Willebranda
100092335
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (500 j.m. + 1200 j.m.)/10 ml
B02BD06
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.