OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Darvadstrocelum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alofisel
Darvadstrocelum
100403918
zawiesina do wstrzykiwań 5 mln komórek/ml
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Alofisel

Darvadstrocelum

zawiesina do wstrzykiwań 5 mln komórek/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 fiol.
ID: 127681
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.