OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Decitabinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dacogen
Decitabinum
100289486
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 50 mg
L01BC08
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Dacogen

Decitabinum
L01BC08 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 50 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 20 ml
ID: 80670
Rpz recepty specjalne
05909991023003
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.4 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.