OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy międzynarodowej Dexmedetomidinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dexdor
Dexmedetomidinum
100254789
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mcg/ml
N05CM18
Dexmedetomidine EVER Pharma
Dexmedetomidinum
100368659
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mcg/ml
N05CM18
Dexmedetomidine Mylan
Dexmedetomidinum
100392050
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mcg/ml
N05CM18
Dexmedetomidine Teva
Dexmedetomidinum
100377820
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mcg/ml
N05CM18
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.