OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Dihydroxyaluminii-natrii-carbonas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alugastrin
Dihydroxyaluminii natrii carbonas
100004319
tabletki do rozgryzania i żucia 340 mg
A02AB04
Alugastrin
Dihydroxyaluminii natrii carbonas
100004331
zawiesina doustna 1,02 g/15 ml
A02AB04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.