OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Dinatrii-phosphas-dodecahydricus---Natrii-dihydr

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Enema
Dinatrii phosphas dodecahydricus + Natrii dihydrogenophosphas monohydricus
100022180
roztwór doodbytniczy (32,2 mg + 139 mg)/ml
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Enema

Dinatrii phosphas dodecahydricus + Natrii dihydrogenophosphas monohydricus

roztwór doodbytniczy (32,2 mg + 139 mg)/ml
- rej. 02987

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 150 ml
ID: 3672
OTC bez recepty
05909990298716
50 butelek 150 ml
ID: 13833
Lz lecznictwo zamknięte
05909990298723
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.