OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Dinutuximabum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Qarziba
Dinutuximabum beta
100391925
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4,5 mg/ml
L01XC
Unituxin
Dinutuximabum
100352374
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 3,5 mg/ml
L01XC16
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.