OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Diphenhydramini-hydrochloridum---Naphazolini-nit

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Betadrin
Diphenhydramini hydrochloridum + Naphazolini nitras
100009890
krople do oczu, roztwór (1 mg + 0,33 mg)/ml
S01GA51
Betadrin WZF
Diphenhydramini hydrochloridum + Naphazolini nitras
100009883
krople do nosa, roztwór (1 mg + 0,33 mg)/ml
R01AB02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.