OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Dobutaminum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dobuject
Dobutaminum
100019893
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg/ml
C01CA07
Dobutamin Sandoz
Dobutaminum
100019901
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 250 mg
C01CA07
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.