OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Dolutegravirum---Abacavirum---Lamivudinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Triumeq
Dolutegravirum + Abacavirum + Lamivudinum
100325302
tabletka powlekana 50 mg + 600 mg + 300 mg
J05AR13
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Triumeq

Dolutegravirum + Abacavirum + Lamivudinum
J05AR13 (J05A?)-
tabletka powlekana 50 mg + 600 mg + 300 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 103785
Rpz recepty specjalne
05909991188443
90 tabl. (3 x 30)
ID: 103784
Rpz recepty specjalne
05909991188436
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.42 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.