OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Doravirine---Lamivudine---Tenofovir-disoproxil

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Delstrigo
Doravirine + Lamivudine + Tenofovir disoproxil
100416690
tabletki powlekane 100 mg + 300 mg + 245 mg
J05AG24
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Delstrigo

Doravirine + Lamivudine + Tenofovir disoproxil
J05AG24 (J05A?)-
tabletki powlekane 100 mg + 300 mg + 245 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 131314
Rpz recepty specjalne
90 tabl. (3 x 30)
ID: 131315
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.38 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.