OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy międzynarodowej Doxorubicini-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Adriblastina PFS
Doxorubicini hydrochloridum
100092424
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
L01DB01
Adriblastina R.D.
Doxorubicini hydrochloridum
100003060
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg
L01DB01
Adriblastina R.D.
Doxorubicini hydrochloridum
100003076
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg
L01DB01
Doxorubicin-Ebewe
Doxorubicini hydrochloridum
100087950
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
L01DB01
Doxorubicin medac
Doxorubicini hydrochloridum
100245164
roztwór do infuzji 2 mg/ml
L01DB01
Doxorubicinum Accord
Doxorubicini hydrochloridum
100243308
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
L01DB01
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.