OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Doxorubicinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Caelyx
Doxorubicinum
100112718
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
L01DB01
Myocet
Doxorubicinum
100133608
proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania dyspersji do infuzji 50 mg
L01DB01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.