OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Eltrombopagum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Revolade
Eltrombopagum
100219971
tabletki powlekane 25 mg
B02BX05
Revolade
Eltrombopagum
100219988
tabletki powlekane 50 mg
B02BX05
Revolade
Eltrombopagum
100245141
tabletki powlekane 75 mg
B02BX05
Revolade
Eltrombopagum
100369908
tabletki powlekane 12,5 mg
B02BX05
Revolade
Eltrombopagum
100369914
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 25 mg
B02BX05
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.