OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Emicizumabum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Hemlibra
Emicizumabum
100403597
roztwór do wstrzykiwań 30 mg/ml
B02BX06
Hemlibra
Emicizumabum
100403670
roztwór do wstrzykiwań 150 mg/ml
B02BX06
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.