OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Entecavirum-monohydricum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Entecavir Zentiva
Entecavirum monohydricum
100373494
tabletki powlekane 0,5 mg
J05AF10
Entecavir Zentiva
Entecavirum monohydricum
100373502
tabletki powlekane 1 mg
J05AF10
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.