OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


54 według nazwy międzynarodowej Epoetinum-alfa

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Abseamed
Epoetinum alfa
100196431
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1000 j.m./0,5 ml
B03XA01
Abseamed
Epoetinum alfa
100196448
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 2000 j.m./ml
B03XA01
Abseamed
Epoetinum alfa
100196454
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 3000 j.m./0,3 ml
B03XA01
Abseamed
Epoetinum alfa
100196460
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 4000 j.m./0,4 ml
B03XA01
Abseamed
Epoetinum alfa
100196477
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 5000 j.m./0,5 ml
B03XA01
Abseamed
Epoetinum alfa
100196490
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 6000 j.m./0,6 ml
B03XA01
Abseamed
Epoetinum alfa
100196508
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 8000 j.m./0,8 ml
B03XA01
Abseamed
Epoetinum alfa
100196514
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 10 000 j.m./ml
B03XA01
Abseamed
Epoetinum alfa
100308396
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 7000 j.m./0,7 ml
B03XA01
Abseamed
Epoetinum alfa
100308404
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 9000 j.m./0,9 ml
B03XA01
Abseamed
Epoetinum alfa
100308410
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 20000 j.m./0,5 ml
B03XA01
Abseamed
Epoetinum alfa
100308427
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 30000 j.m/0,75 ml
B03XA01
Abseamed
Epoetinum alfa
100308433
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 40000 j.m./ml
B03XA01
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100126940
roztwór do wstrzykiwań 10 mcg/0,4 ml (25 mcg/ml)
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100126956
roztwór do wstrzykiwań 15 mcg/0,375 ml (40 mcg/ml)
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100126962
roztwór do wstrzykiwań 20 mcg/0,5 ml (40 mcg/ml)
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100126979
roztwór do wstrzykiwań 30 mcg/0,3 ml (100 mcg/ml)
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100126985
roztwór do wstrzykiwań 40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml)
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100126991
roztwór do wstrzykiwań 50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml)
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100127000
roztwór do wstrzykiwań 60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml)
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100127016
roztwór do wstrzykiwań 80 mcg/0,4 ml (200 mcg/ml)
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100127022
roztwór do wstrzykiwań 100 mcg/0,5 ml (200 mcg/ml)
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100127039
roztwór do wstrzykiwań 150 mcg/0,3 ml (500 mcg/ml)
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100127045
roztwór do wstrzykiwań 300 mcg/0,6 ml (500 mcg/ml)
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100127051
roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100127074
roztwór do wstrzykiwań 25 mcg/ml
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100179237
roztwór do wstrzykiwań 130 mcg/0,65 ml (200 mcg/ml)
B03XA02
Aranesp
Darbepoetinum alfa
100281941
roztwór do wstrzykiwań 200 mcg/ml
B03XA02
Binocrit
Epoetinum alfa
100179958
roztwór do wstrzykiwań 1000 j.m./0,5 ml
B03XA01
Binocrit
Epoetinum alfa
100179964
roztwór do wstrzykiwań 2000 j.m./ml
B03XA01
Binocrit
Epoetinum alfa
100179970
roztwór do wstrzykiwań 3000 j.m./0,3 ml
B03XA01
Binocrit
Epoetinum alfa
100179993
roztwór do wstrzykiwań 4000 j.m./0,4 ml
B03XA01
Binocrit
Epoetinum alfa
100180000
roztwór do wstrzykiwań 5000 j.m./0,5 ml
B03XA01
Binocrit
Epoetinum alfa
100180016
roztwór do wstrzykiwań 6000 j.m./0,6 ml
B03XA01
Binocrit
Epoetinum alfa
100180022
roztwór do wstrzykiwań 8000 j.m./0,8 ml
B03XA01
Binocrit
Epoetinum alfa
100180039
roztwór do wstrzykiwań 10000 j.m./ml
B03XA01
Binocrit
Epoetinum alfa
100202290
roztwór do wstrzykiwań 7000 j.m./0,7 ml
B03XA01
Binocrit
Epoetinum alfa
100202309
roztwór do wstrzykiwań 9000 j.m./0,9 ml
B03XA01
Binocrit
Epoetinum alfa
100217908
roztwór do wstrzykiwań 40 000 j.m./ml
B03XA01
Binocrit
Epoetinum alfa
100343004
roztwór do wstrzykiwań 20000 j.m./0,5 ml
B03AX01
Binocrit
Epoetinum alfa
100343010
roztwór do wstrzykiwań 30000 j.m./0,75 ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100180045
roztwór do wstrzykiwań 1000 j.m./0,5 ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100180051
roztwór do wstrzykiwań 2000 j.m./ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100180068
roztwór do wstrzykiwań 3000 j.m./0,3 ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100180080
roztwór do wstrzykiwań 4000 j.m./0,4 ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100180097
roztwór do wstrzykiwań 5000 j.m./0,5 ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100180105
roztwór do wstrzykiwań 6000 j.m./0,6 ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100180111
roztwór do wstrzykiwań 8000 j.m./0,8 ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100180140
roztwór do wstrzykiwań 10000 j.m./ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100217720
roztwór do wstrzykiwań 40 000 j.m./ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100219149
roztwór do wstrzykiwań 7000 j.m./0,7 ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100219155
roztwór do wstrzykiwań 9000 j.m./0,9 ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100337788
roztwór do wstrzykiwań 20 000 j.m./0,5 ml
B03XA01
Epoetin alfa Hexal
Epoetinum alfa
100337794
roztwór do wstrzykiwań 30 000 j.m./0,75 ml
B03XA01
Wyświetliłem 54 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.