OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy międzynarodowej Eptacogum-alfa--activatum---Czynnik-VII-krzepnie

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
NovoSeven
Eptacogum alfa (activatum). Czynnik VII krzepnięcia krwi, rekombinowany, aktywowany
100001893
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 mg (50 000 j.m.)
B02BD08
NovoSeven
Eptacogum alfa (activatum). Czynnik VII krzepnięcia krwi, rekombinowany, aktywowany
100092022
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2 mg (100 000 j.m.)
B02BD08
NovoSeven
Eptacogum alfa (activatum). Czynnik VII krzepnięcia krwi, rekombinowany, aktywowany
100129334
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 mg (250 000 j.m.)
B02BD08
NovoSeven
Eptacogum alfa (activatum). Czynnik VII krzepnięcia krwi, rekombinowany, aktywowany
100238483
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 8 mg (400 000 j.m.)
B02BD08
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.