OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Evolocumabum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Repatha
Evolocumabum
100345061
roztwór do wstrzykiwań 140 mg
C10AX13
Repatha
Evolocumabum
100388521
roztwór do wstrzykiwań 420 mg
C10AX13
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.