OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


26 według nazwy międzynarodowej Factor-VIII-coagulationis-humanus

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Beriate 1000
Factor VIII coagulationis humanus
100339340
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 1000 j.m.
B02BD02
Beriate 2000
Factor VIII coagulationis humanus
100339356
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 2000 j.m.
B02BD02
Beriate 250
Factor VIII coagulationis humanus
100339310
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 250 j.m.
B02BD02
Beriate 500
Factor VIII coagulationis humanus
100339333
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 500 j.m.
B02BD02
Haemoctin 1000
Factor VIII coagulationis humanus
100245626
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
B02BD02
Haemoctin 250
Factor VIII coagulationis humanus
100241120
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
B02BD02
Haemoctin 500
Factor VIII coagulationis humanus
100241137
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
B02BD02
Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100160338
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m/fiol. (100 j.m./ml)
B02BD02
Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100160309
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m/fiol. (50 j.m./ml)
B02BD02
Immunate 500 IU FVIII/375 IU VWF
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100160315
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m/fiol. (100 j.m./ml
B02BD02
Innovate 1000 j.m
Factor VIII coagulationis humanus. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki.
100290354
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m
B02BD02
Octanate
Factor VIII coagulationis humanus
100237035
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 50 j.m./ml
B02BD02
Octanate
Factor VIII coagulationis humanus
100237041
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 j.m./ml
B02BD02
Octanate LV
Factor VIII coagulationis humanus
100333320
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 j.m./ml
B02BD02
Octanate LV
Factor VIII coagulationis humanus
100333336
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 200 j.m./ml
B02BD02
Optivate
Factor VIII coagulationis humanus. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki.
100347670
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 IU/fiolkę
B02BD04
Optivate
Factor VIII coagulationis humanus. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki.
100347686
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 IU/fiolkę
B02BD04
Optivate
Factor VIII coagulationis humanus. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki.
100347692
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 IU/fiolkę
B02BD04
Pharmavate
Factor VIII coagulationis humanus
100362496
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 j.m./ml
B02BD02
Pharmavate
Factor VIII coagulationis humanus
100362510
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 j.m./ml
B02BD02
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313760
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 250 j.m. + 600 j.m.
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313776
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 j.m. + 1200 j.m.
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313782
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 j.m. + 1200 j.m.
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313799
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1000 j.m. + 2400 j.m.
B02BD06
Wilate 1000
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100270475
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m. + 1000 j.m.
B02BD06
Wilate 500
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100270469
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. + 500 j.m.
B02BD06
Wyświetliłem 26 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.