OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


9 według nazwy międzynarodowej Factor-VIII-coagulationis-humanus---Factor-human

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100160338
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m/fiol. (100 j.m./ml)
B02BD02
Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100160309
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m/fiol. (50 j.m./ml)
B02BD02
Immunate 500 IU FVIII/375 IU VWF
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100160315
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m/fiol. (100 j.m./ml
B02BD02
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313760
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 250 j.m. + 600 j.m.
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313776
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 j.m. + 1200 j.m.
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313782
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 j.m. + 1200 j.m.
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313799
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1000 j.m. + 2400 j.m.
B02BD06
Wilate 1000
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100270475
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m. + 1000 j.m.
B02BD06
Wilate 500
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100270469
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. + 500 j.m.
B02BD06
Wyświetliłem 9 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.