OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Factor-humanus-von-Willebrandi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Willfact 1000 j.m.
Factor humanus von Willebrandi
100247921
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
B02BD04
Willfact 2000 j.m.
Factor humanus von Willebrandi
100340514
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m./20 ml
B02BD10
Willfact 500 j.m.
Factor humanus von Willebrandi
100340508
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m./5 ml
B02BD10
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.