OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy międzynarodowej Ferri-hydroxidum-saccharum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ferrologic 20 mg/ml
Ferri hydroxidum saccharum
100116691
roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg Fe 3+/ml
B03AC
Venofer
Ferri hydroxidum saccharum
100024167
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 20 mg Fe 3+/ml
B03AC
Venofer
Ferri hydroxidum saccharum
100254223
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 20 mg Fe3+/ml
B03AC
Venofer
Ferri hydroxidum saccharum
100399720
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 20 mg Fe3+/ml
B03AC
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.