OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy międzynarodowej Fludarabini-phosphas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Fludara Oral
Fludarabini phosphas
100145391
tabletki powlekane 10 mg
L01BB05
Fludarabin-Ebewe
Fludarabini phosphas
100198588
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji 25 mg/ml
L01BB05
Fludarabine Accord
Fludarabini phosphas
100336990
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 25 mg/ml
L01BB05
Fludarabine Actavis
Fludarabini phosphas
100328542
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 25 mg/ml
L01BB05
Fludarabine Kabi
Fludarabini phosphas
100301448
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 50 mg
L01BB05
Fludarabine Teva
Fludarabini phosphas
100182185
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 25 mg/ml
L01BB05
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.