OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Fluorocholini--18F--chloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Fluorochol
Fluorocholini (18F) chloridum
100378511
222 MBq/ml
Fluorocholine (18F) Synektik
Fluorocholini (18F) chloridum
100389503
roztwór do wstrzykiwań 1 GBq/mL
V09IX07
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.