OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Fluorouracilum---Acidum-salicylicum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Actikerall
Fluorouracilum + Acidum salicylicum
100280775
roztwór na skórę (5 mg + 100 mg)/g
L01BC
Verrucutan
Fluorouracilum + Acidum salicylicum
100362390
roztwór na skórę (5 mg + 100 mg)/g
D11AF55
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.