OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Flutamidum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Apo-Flutam
Flutamidum
100108409
tabletki powlekane 250 mg
L02BB01
Flutamid Egis
Flutamidum
100024983
tabletki 250 mg
L02BB01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.