OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


26 według nazwy międzynarodowej Formoteroli-fumaras-dihydricus

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Airbufo Forspiro
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100389561
proszek do inhalacji, podzielony (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Atimos
Formoteroli fumaras dihydricus
100163874
aerozol inhalacyjny, roztwór 12 mcg/dawkę odmierzoną
R03AC13
BiResp Spiromax
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100322887
proszek do inhalacji 160 mcg + 4,5 mcg
R03AK07
BiResp Spiromax
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100322893
proszek do inhalacji 320 mcg + 9 mcg
R03AK07
Budesonide/Formoterol Teva
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100332621
proszek do inhalacji 160 mcg + 4,5 mcg
R03AK07
Budesonide/Formoterol Teva
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100332638
proszek do inhalacji 320 mcg + 9 mcg
R03AK07
Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100332644
proszek do inhalacji 160 mcg + 4,5 mcg
R03AK07
Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100332650
proszek do inhalacji 320 mcg + 9 mcg
R03AK07
Bufar Easyhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100315717
proszek do inhalacji (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Bufar Easyhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100315730
proszek do inhalacji (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Bufar Easyhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100342588
(80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
Bufomix Easyhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100315657
proszek do inhalacji (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Bufomix Easyhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100315692
proszek do inhalacji (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Bufomix Easyhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100342565
proszek do inhalacji (80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Forastmin
Formoteroli fumaras dihydricus
100162596
Proszek do inhalacji w kapsułce twardej 12 mcg
R03AC13
Formoterol Easyhaler
Formoteroli fumaras dihydricus
100145110
proszek do inhalacji 12 mcg/dawkę odmierzoną
R03AC13
Inhafort
Formoteroli fumaras dihydricus
100333678
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 12 mcg
R03AC13
Oxis Turbuhaler
Formoteroli fumaras dihydricus
100089600
proszek do inhalacji 9 mcg/dawkę
R03AC13
Oxis Turbuhaler
Formoteroli fumaras dihydricus
100213388
proszek do inhalacji 4,5 mcg/dawkę
R03AC13
Oxodil PPH
Formoteroli fumaras dihydricus
100242757
proszek do inhalacji w kapsułce twardej 12 mcg
R03AC13
Symbicort
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100367750
aerozol inhalacyjny, zawiesina (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Symbicort Turbuhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100249392
proszek do inhalacji (80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Symbicort Turbuhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100249452
proszek do inhalacji (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Symbicort Turbuhaler
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100249469
proszek do inhalacji (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Vylaer Spiromax
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100332667
proszek do inhalacji 160 mcg + 4,5 mcg
R03AK07
Vylaer Spiromax
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100332680
proszek do inhalacji 320 mcg + 9 mcg
R03AK07
Wyświetliłem 26 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.