OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Frangulae-cortex

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kora Kruszyny
Frangulae cortex
100198660
zioła do zaparzania 21,9-29,6 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A/0,4 g
Kora Kruszyny
Frangulae cortex
100226971
zioła do zaparzania 27,08-29,93 mg glukofrangulin w przeliczeniu na glukofrangulinę A/0,4 g
Normolax Natural fix
Frangulae cortex
100220738
zioła do zaparzania w saszetkach 16,1 - 29,9 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A/saszetkę
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.