OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


15 według nazwy międzynarodowej Furazidinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
DaFurag Max
Furazidinum
100374737
tabletki 100 mg
J01XE03
Dafurag
Furazidinum
100387728
zawiesina doustna 10 mg/ml
J01XE51
Furagina APTEO MED
Furazidinum
100361640
tabletki 50 mg
J01XE03
Furagina FORTE APTEO MED
Furazidinum
100381789
tabletki 100 mg
J01XE03
Furaginum Adamed
Furazidinum
100025385
tabletki 50 mg
J01XE03
Furaginum Hasco
Furazidinum
100384569
tabletki 50 mg
J01XE03
Furaginum Hasco Max
Furazidinum
100384552
tabletki 100 mg
J01XE03
Furaginum Teva
Furazidinum
100112842
tabletki 50 mg
J01XE03
Furaginum Teva
Furazidinum
100384233
tabletki 100 mg
J01XE03
Furamix
Furazidinum
100361634
tabletki 50 mg
J01XE03
Furazek
Furazidinum
100376736
tabletki 100 mg
J01XE03
Furazek Junior
Furazidinum
100377990
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 15 mg/ml
J01XE03
neoFuragina
Furazidinum
100322568
tabletki 50 mg
J01XE03
neoFuragina Max
Furazidinum
100359531
tabletki 100 mg
J01XE03
uroFuraginum Max
Furazidinum
100377902
tabletki 100 mg
J01XE03
Wyświetliłem 15 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.07 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.