OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy międzynarodowej Furosemidum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Furosemid Accord
Furosemidum
100340069
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 10 mg/ml
C03CA01
Furosemide Kabi
Furosemidum
100190196
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/2 ml
C03CA01
Furosemide Norameda
Furosemidum
100373011
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 10 mg/ml
C03CA01
Furosemidum Polfarmex
Furosemidum
100106474
tabletki 40 mg
C03CA01
Furosemidum Polpharma
Furosemidum
100025400
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
C03CA01
Furosemidum Polpharma
Furosemidum
100025422
tabletki 40 mg
C03CA01
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.