OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


28 według nazwy międzynarodowej Glucosamini-sulfas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Arthryl
Glucosamini sulfas
100115875
proszek do sporządzania roztworu 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100246880
proszek do sporządzania roztworu 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100265273
proszek do sporządzania roztworu 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100270446
proszek do sporządzania roztworu 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100271470
proszek do sporządzania roztworu 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100272178
proszek do sporządzania roztworu 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100274190
proszek do sporządzania roztworu 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100291514
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100292034
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100292293
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100293192
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100303588
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100309020
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100312245
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100314043
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100315999
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100324863
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100345032
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100379752
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100396510
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100396762
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100399536
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100400570
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100407974
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas
100414000
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
M01AX05
Arthryl
Glucosamini sulfas + Lidocaini hydrochloridum
100000623
roztwór do wstrzykiwań (400 mg + 10 mg)/2 ml
Probeven
Glucosamini sulfas
100295363
tabletki powlekane 750 mg
M01AX05
Probeven
Glucosamini sulfas
100338196
tabletki powlekane 1500 mg
M01AX05
Wyświetliłem 28 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.