OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy międzynarodowej Glucosum-anhydricum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Glukoza
Glucosum anhydricum
100143133
proszek do sporządzania roztworu doustnego, proszek doustny -
Glukoza
Glucosum anhydricum
100150883
proszek doustny -
Glukoza
Glucosum anhydricum
100199984
proszek do sporządzania roztworu doustnego, proszek doustny -
Glukoza
Glucosum anhydricum
100274786
proszek doustny, proszek do sporządzania roztworu doustnego -
Glukoza Laboratorium Galenowe Olsztyn
Glucosum anhydricum
100145853
proszek do sporządzania roztworu doustnego, proszek doustny -
Injectio Glucosi 5% Baxter
Glucosum anhydricum
100241189
roztwór do infuzji 50 mg/ml
B05BA
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.