OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według nazwy międzynarodowej Guttae-cardiacae

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Cardiacol C
Guttae cardiacae cum Colae extractum fluidum
100117756
krople doustne, roztwór -
Krople nasercowe
Guttae cardiacae
100115970
krople doustne -
Krople nasercowe
Guttae cardiacae
100117762
krople doustne -
Krople nasercowe
Guttae cardiacae
100133620
krople doustne -
Krople nasercowe
Guttae cardiacae
100133703
krople doustne, roztwór -
Krople nasercowe Aflofarm
Guttae cardiacae
100118684
krople doustne, roztwór -
Krople nasercowe Cardiacol
Guttae cardiacae
100148521
krople doustne, roztwór -
C01AX
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.07 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.